Красиво, лесно и удобно за използване

graze about
Анализ на голям масив данни
използва лигвистични технологии, за да
Събира, превежда и анализира съдържание, свързано с моите бизнес интереси
Следи динамично съдържание в медиите и целия Интернет
Показва промените в съдържанието в реално време
Очертава тенденции, значими за моя бизнес
Предоставя анализи и статистики върху събраната информация
Съхранява и предоставя достъп до цялата събраната информация на всякакво утройство
Предимства
дава свободата на своите потребители да бъдат независими

Разширете обхвата

Платформата следи 1840 информационни канали, 31 000 статии, 15 500 000 думи на ден, търси в Google и Bing на всеки 30 минути, чете 350 000 туита в минута. Резултатите се анализират, за да предоставят в реално време информация, пряко свързана с бизнеса на потребителя.

Съдържание в контекст

Вие персонализирате данните, като описвате своите интереси в бизнеса. Graze допълва информационната картина за индустрията с информация за пазари, иновации и научни постижения в индустрията ви.

Реално знание

Алгоритми за анализ индексират събраното съдържание, за да предложи пълнотекстово търсене. Те също следят репутацията на компанията и конкурентите и показват динамиката на взаимовръзките между организации и теми в новините в отделни времеви периоди. Събраната информация може да се анализира, изследва и използва като ценен бизнес ресурс.

Счупете езиковите бариери

Graze търси съдържание на езици, които не говорите и го превежда автоматично.

Технология

Graze интегрира иновативни технологии за обработка на данни и текстов анализ и машинен превод. Платформата Graze дава цялостно решение за анализ на Големи данни необходима за дадена организация и може да бъде интергирана в софтуера за управление на данни на компанията.

about graze