Big data analysis

Анализ на голям масив данни

Graze използва лингвистични технологии, за да:

  • събира, превежда и анализира съдържание, свързано с моите бизнес интереси
  • следи динамично съдържание в медиите и целия Интернет
  • показва промените в съдържанието в реално време
  • очертава тенденции, значими за моя бизнес
  • съхранява и предоставя достъп до цялата събраната информация на всякакво утройство

Предимства

Разширете обхвата

Платформата следи 1840 информационни канали, 31 000 статии, 15 500 000 думи на ден, търси в Google и Bing на всеки 30 минути, чете 350 000 туита в минута. Резултатите се анализират, за да предоставят в реално време информация, пряко свързана с бизнеса на потребителя.

Съдържание в контекст

Вие персонализирате данните, като описвате своите интереси в бизнеса. Graze допълва информационната картина за индустрията с информация за пазари, иновации и научни постижения в индустрията ви.

Реално знание

Алгоритми за анализ:

  • индексират събраното съдържание, за да предложи пълнотекстово търсене;
  • следят репутацията на компанията и конкурентите;
  • показват динамиката на взаимовръзките межу организации и теми в новините в отделни времеви периоди
  • Събраната информация може да се анализира, изследва и използва като ценен бизнес ресурс

Счупете езиковите бариери

Graze търси съдържание на езици, които не говорите и го превежда автоматично

Технология

Graze интегрира иновативни технологии за обработка на данни и текстов анализ и машинен превод. Платформата Graze дава цялостно решение за анализ на Големи данни необходима за дадена организация и може да бъде интергирана в софтуера за управление на данни на компанията.

Technology